Zlaté cihly - úvod

Investovat do zlata je možné buďto přímo, prostřednictvím (fyzického) vlastnictví, anebo nepřímo, např. prostřednictvím certifikátů, specializovaných účtů, derivátů nebo akcií.

zlaté cihly Zde se budeme zabývat oním "fyzickým vlastnictvím", která má v zásadě dvě možné formy: jednak to je vlastnictví zlatých mincí, a jednak také vlastnictví zlatých cihel (tzv. gold bars). A právě o zlatých cihlách tu bude řeč...

Zlaté cihly představují spolu se zlatými mincemi nejtradičnější způsob investování do zlata. Víte ale, co to zlaté cihly vůbec jsou? Víte v jakých velikostech se vyrábějí? Víte jak se vyrábějí? Potom čtěte dále...

Pokračování »